De rente op de vervaldatum s hertogenbosch

in het bezit is van de akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in pedagogiek. Artikel 19.2 Inwerkingtreding Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. Artikel.9 Bekostiging en graadverlening, artikel.10 Aard bepalingen, paragraaf. Rechtsbescherming van studenten en extraneï Paragraaf. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen Paragraaf. Artikel.57c Afgifte bewijzen van toelating Artikel.57d Afgifte bewijzen van toelating voor dezelfde opleiding aan meer dan een universiteit Artikel.57e Selectie door instellingen Artikel.57f Beperkingen van deelname aan de selectieprocedure Artikel.57g Afwijkende bezwaar- en reactietermijnen In afwijking van de artikelen 6:7 en 7:10 van de Algemene. Artikel.12 Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen Het bestuur van een in artikel.13, eerste lid, bedoelde universiteit betaalt, zodra de in artikel.5 bedoelde betaling van de rijksbijdrage dan wel betaling van een voorschot daarop is ontvangen, aan het met dieuniversiteit verbonden academisch ziekenhuis onverwijld het. Voor bachelor- en masteropleidingen en gehandhaafde opleidingen Artikel 18.24 Wijziging onderwijs- en examenregeling Het instellingsbestuur wijzigt voor 1 september 2004 van de onderwijs- en examenregeling het onderdeel, bedoeld in artikel.13, tweede lid, onder. Overige bepalingen Artikel 13.7 Vervallen per Artikel 13.8 Openbaarheid Artikel 13.9 Schorsing en vernietiging van besluiten Artikel 13.10 Taakverwaarlozingsregeling Artikel 13.11 Vervallen per Hoofdstuk 14.

Reacties (1)

  1. de rente op de vervaldatum s hertogenbosch zegt:

    Wanneer je boekt bij.

Laat een Antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd *